Big Data Carrousel

De Big Data Carrousel is meestal één van de meest spannende momenten van het traject. Met verschillende werkvormen brengen we zoveel mogelijk mensen met elkaar in dialoog. Het liefst de héle organisatie, van hoog tot laag, van links tot rechts.

Alle werkvormen hebben een onderzoekend karakter, waarbij spelenderwijs ontdekkingen zullen plaatsvinden op basis waarvan er ‘als vanzelf’ oplossingsrichtingen ontstaan. 

Big Data Carrousel

Hoewel het een forse investering lijkt, blijkt dit zich telkens weer dubbel en dwars uit te betalen. De dialogen worden vrijwel altijd met bijzonder veel respect gevoerd, waarbij elke stem telt en er een grote mate van gelijkwaardigheid heerst.

Hierdoor worden bestaande relaties versterkt en worden nieuwe verbindingen binnen de organisatie gelegd. Dit versterkt het organisatieweefsel en schept vertrouwen en begrip voor elkaar. Ingrediënten voor een succesvol veranderingstraject!

 

Onze inzet bij Otto en zijn team

Tijdens de eendaagse Big Data Carroussel heeft ongeveer tweederde van alle medewerkers deelgenomen aan de drie werkvormen, die elk zo’n twee uur duurden. 

  • De Changability Game: tijdens deze serious game vind een diepgaande dialoog plaats over de uitkomsten van de Changability Survey 
  • World Café: uit de verhalen uit de workshop Storytelling is de kern gehaald van de huidige organisatie cultuur 
  • Team Konfrontatie Methode: Tijdens onze observaties hebben we een aantal niet helpende patronen binnen de organisatie gezien. Met deze methode helpen we de medewerkers deze patronen zelf ook te ontdekken en een oplossing te verzinnen deze patronen te doorbreken. 

Wat is dit mooi


“Wat ben ik blij dat we dit stuk tóch hebben gedaan, ondanks dat ik er tegenop keek en wat het zou ‘kosten’! Het is de investering meer dan waard. 

Ik heb nog nooit zo’n levendige en positieve bijeenkomst van mijn medewerkers gezien. 

En na afloop? Medewerkers konden gewoon niet wachten om aan de slag te gaan, er ontstond ‘reuring’, ik kan (en wil) het niet eens tegenhouden.”

Volgende stap - At the Campfire

Tijd om weer eens de balans op te maken. We gaan even stil staan bij alles wat er tot op heden zich heeft voorgedaan. Een moment, bij voorkeur, bij een kampvuur of open haard. 
Een bijeenkomst die bestaat uit twee delen: terugkijken en reflectie op de ontwikkelingen en gebeurtenissen tot nu. In het tweede deel kijken we vooruit en definiëren we wat het betekent voor de ambitie en de gewenste nieuwe situatie.

Lees verder