Deliver

The Art of Dialogue

Uiteindelijk is de realisatie natuurlijk waar het allemaal om draait!!

In deze fase zullen we in kleine stapjes de strategische doelen gaan realiseren.

Deliver

De Kata Strategy Booster is een door ons veel ingezette methode, waarbij het onmogelijk is dat er geen beweging komt. Wellicht geen Quick Wins, maar een duurzame ontwikkeling. Persoonlijk leiderschap, eigenaarschap en betrokkenheid worden aangewakkerd, zodat er zich een heuse cultuurverandering voltrekt. Dit traject duurt zo’n 10 maanden, waarbij onze begeleiding bij aanvang zeer intensief is (2 dagdelen per week) en vervolgens snel afneemt naar 1 dagdeel per maand. We maken ons zelf overbodig door mensen in jouw organisatie breed op te leiden in dit proces.

Het resultaat? Een aantal teams in jouw organisatie, die zelfstandig aan de slag gaan om de doelsituaties te realiseren.

Onze inzet bij Otto en zijn team

  • De Kata Strategy Booster: dit is de ruggengraat van de realisatiefase. Experimenterend en in kleine stapjes realiseren de medewerkers zelfstandig de doelsituaties.
  • Diverse korte trainingen en workshops: Lean Game, Value Stream Mapping en Root Cause Analyse.

De realisatie is waar het uiteindelijk om gaat


“Ik merk ook dat mijn rol is veranderd. Ik heb geleerd vragen te stellen en niet te veel antwoorden te willen geven. Ik ondersteun en faciliteer de teams zo goed als mogelijk in hun eigen avontuur.”

Onderzoeken wat we voor jou kunnen betekenen?

Stuur uw contactgegevens en we plannen graag een een-op-eengesprek in. Dat kan live op locatie of online.nl

Neem contact met ons op