Way Points

THE ART OF DIALOGUE

De bestemming is bepaald! Nu is het de kunst van het (top)management om de concrete invulling over te laten aan de mensen. Het middenkader krijgt hierbij een cruciale rol. Zij maken de vertaling van de richting, die het management heeft aangegeven, naar concrete tussendoelen. 

Way Points

Wij dagen het middenkader uit om de abstracte doelen van het (top)management te vertalen naar concrete doelsituaties. Voor veel leden van dit middenkader is dat niet eenvoudig. In twee dagdelen nemen wij ze aan de hand, zodat er een mooie routekaart ligt waar vervolgens door de medewerkers aan gewerkt kan gaan worden.

Onze inzet bij Otto en zijn team

  • Training Kata Strategy Booster: de teamleiders hebben we getraind tot Kata Coach.  Een van de belangrijke aspecten daarbij is het definiëren van de tussendoelen. 
  • De teamleiders hebben het Plan van Aanpak voor hun team gepresenteerd door middel van een Pecha Kucha (20 afbeeldingen x 20 seconden) 

De rollen omgedraaid


“Wij hadden besloten om ook ons middenkader ‘de hei’ op te sturen, zodat ze geconcentreerd met de ‘Way Points’ aan de slag konden. Als MT vervingen wij die dag de teamleiders, zo goed en kwaad als het ons lukte.

Toen ze de volgende dag terugkwamen hebben we ’s avonds een hele gave bijeenkomst gehad. Het middenkader had de leiding, deelde hun plannen met ons én vroeg ons naar onze ervaringen! De rollen waren omgedraaid, dat was een geweldige ervaring!”

Volgende stap - Deliver

Het moeilijkste volgt nog. De daadwerkelijke realisatie van de plannen. Daar waar het in veel gevallen mis gaat, volgens de literatuur in zo’n 70-80% van de veranderopgaves wordt niet het gewenste doel gehaald. Wij brengen graag de ‘Small Wins’ theorie in praktijk. Meestal met succes!

Hoe we dat doen?

Lees verder